Uszczelnienia dylatacji

Jedna z oferowanych przez nas usług związana jest z uszczelnianiem dylatacji. Usługi w tym zakresie wykonuje się w niektórych przypadkach budownictwa nowoczesnego. W większości przypadków ma to związek z infrastrukturą komunikacyjną, a także budownictwem, kubaturowym, przemysłowym, energetycznym, a także hydrotechnicznym. Rozwój branży budowlanej sprawił, że obecnie istnieje wiele opcji wykonania uszczelnienia dylatacji przed działaniem wody. W przypadku nowo powstałych obiektów budowlanych wykorzystuje się m.in. węże iniekcyjne i gumy pęczniejące. Do zewnętrznych uszczelnień używa się taśm dylatacyjnych, które montuje się wzdłuż powierzchni.

 

Robotnik uszczelniający dylatacje w ścianie

 

Czym są dylatacje i po co się je uszczelnia?

Dylatacje to szczeliny (nazywane dylatacyjnymi), które znajdują się konstrukcjach budowlanych wielkoformatowych. Ich zadaniem jest kompensacja ruchu, jakie wynika ze skurczu termicznego i chemicznego. Konstrukcje tego typu są narażone na niekorzystne działanie wilgoci oraz wody, a także zanieczyszczeń. Aby uniknąć takich problemów, stosuje się odpowiednie masy uszczelniające. Dzięki temu nie dojdzie do powstania niekontrolowanych pęknięć w konstrukcji. Uszczelnienie szczeliny, które są zawilgocone lub napiera na nie woda od zewnątrz, jest trudne. Nasi pracownicy mają do dyspozycji odpowiednie materiały, które pozwolą poradzić sobie z tym zadaniem. Stosowane przez nas substancje charakteryzują się dobrą przyczepnością do mokrych brzegów dylatacji, a to oznacza, że poradzimy sobie z uszczelnieniem każdej szczeliny dylatacyjnej.